กลับไปหน้าหลัก

Accor รับประกันว่าท่านจะได้รับ

  • ราคาที่ดีที่สุด
  • การบริการอย่างมีคุณภาพ
  • ข้อมูลห้องว่างตามเวลาจริง
  • ความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์

การค้นหาขั้นสูง

*ราคาเหล่านี้เป็นราคาขั้นต่ำสำหรับการเข้าพักในช่วงเวลาเจ็ดวันแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ปัจจุบัน โดยคำนวณจากการเข้าพักหนึ่งห้อง ที่มีผู้เข้าพักหนึ่งหรือสองคน เป็นเวลาหนึ่งคืน โดยอาจคำนวณจากปรเภทห้องพักที่ต่างๆ กัน ราคาเหล่านี้อาจไม่รวมภาษี อาจรวมเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น หรืออาจรวมภาษีทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ขึ้นกับประเทศที่ตั้งของโรงแรม (ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเมือง) หากราคายังไม่รวมภาษีทั้งหมด เราจะระบุภาษีที่เกี่ยวข้อง (ภาษีมูลค่าเพิ่มและ/หรือภาษีเมือง) ในขั้นตอนต่อๆ ไปของกระบวนการจอง การรับรองราคานั้นเกิดขึ้นในขณะที่ทำการจองห้องพักเท่านั้น

การแปลงสกุลเงินต่างประเทศนั้นใช้สำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลผูกพัน สกุลเงินที่ได้รับการยืนยันในขณะทำการจองเท่านั้นที่ได้รับการรับรองหากสกุลเงินดังกล่าวแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ที่โรงแรม ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินด้วยตนเอง